AFRICA OIL 1 KV: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 45,6 MLN USD

2022-05-13 07:27:15

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Africa Oil redovisar ett nettoresultat om 45,6 miljoner dollar för det första kvartalet 2022 (38,9).

Totalt operativt resultat uppgick till 53,7 miljoner dollar (47,9), och kom främst från bolagets resultatandel i Prime som uppgick till 51,0 miljoner dollar under kvartalet.

Bolagets kassa uppgick till 141 miljoner dollar den 31 mars 2022, vilket kan jämföras med 58,9 miljoner dollar vid utgången av 2021.

Oljefyndet i Venus-prospektet var det viktigaste "och mest spännande" som hände under kvartalet, enligt Africa Energys vd Keith Hill. Närmast ser bolaget fram emot borrningsprogram för Venus och Gazania-brunnen som båda startar senare under året. Bolaget har också ytterligare prospekteringsaktiviteter på gång på Block 3B/4B, med en andel på 20 procent.Direkt-SE