AFRICA ENERGY: JV BLOCK 11B/12B UTVÄRDERAR MÖJLIGHET TIDIG PROD

2021-06-08 07:45:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Olje- och gasprospekteringsbolaget Africa Energy och dess samriskbolag vid Block 11B/12B, Sydafrika, utvärderar möjligheten för att i förtid sjösätta ett produktionssystem inför en eventuell utveckling (phased development) av Paddavissie Fairway-området.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Vi är väldigt uppmuntrade av att vi överväger ett tidigt produktionssystem ("early production system") på Block 11B/12B för att tillhandahålla en första gas- och kondensatproduktion från Luiperd-brunnen", uppger Africa Energys prospekteringschef Jan Maier i pressmeddelandet och tillägger att den nu accelererande tidslinjen för utveckling avsevärt kan minska på de nödvändiga investeringarna för att påbörja den första produktionen från Block 11B/12B.

Borrning av Luiperd-brunnen inleddes i mitten av 2020 och resultatet var en 73 meter tjock kolumn av gaskondensat, vilket bolaget meddelade om i oktober i fjol.

Franska oljejätten Total, som agerar operatör vid området, valde strax efter upptäckten vid Luiperd att pausa ytterligare borrningar.

Total har sedan tidigare inlett förhandlingar med den sydafrikanska regeringen kring utvecklingsplan samt kommersialisering av fynden inom Block 11B/12B.

Africa Energy har ett indirekt ägande om 10 procent av Block 11B/12B. Total har ett ägandeskap om 45 procent.Direkt-SE