AFRICA ENERGY: FÖRSTA PROD KAN NÅS TIDIGARE ÄN VÄNTAT - PARETO

2021-06-08 10:55:05

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Att Africa Energy med samriskbolag vid Block 11B/12B utvärderar så kallad "phased development" bedöms kunna innebära att redan existerande infrastruktur i närområdet kan nyttjas, vilket leder till påtagligt lägre investeringssummor och att produktion kan påbörjas tidigare än väntat för blockets brunnar.

Det skriver Pareto i en analys.

Utifall att ett avtal mellan den sydafrikanska regeringen och Africa Energy, med samriskbolag, nås kring användandet av redan existerande infrastruktur i Mossel Bay tror Pareto att projektet kan nå FID (final investment decision) 2023 och en första produktion 2025. Det i sin tur skulle vara klart före analyshusets tidigare förväntningar om 2027 och skulle troligen innebära att Africa Energys förmåga att utvinna värde ur tillgångarna sker på mer gynnsamma villkor.

Pareto framhåller vidare i analysen att dagens besked från Africa Energy sannolikt kommer leda till en period av fler nyheter kring utvecklingen, samt potentiell spekulation om försäljning av tillgångarna från Africa Energys håll.

Phased development innebär ett framskridande uppdelat i två faser. Den första fasen innebär utveckling av Luiperd-brunnen genom nyttjandet av existerande, närliggande, infrastruktur, så som rörledningar och plattformar. Fas två skulle troligen innebära inkluderandet av Brulpadda-brunnen och andra prospekt inom Paddavissie Fairway-området samt involvera byggnation av ny infrastruktur, förtydligar Africa Energys vd Garrett Soden för Nyhetsbyrån Direkt.

"Diskussioner mellan samriskbolagen och den sydafrikanska regeringen för att bekräfta gaspriser pågår, men vi förväntar oss att fortsätta med utvecklingsfasen ('phased development') vilket kan leda till produktionsstart 2-3 år tidigare än vad vi tidigare väntat oss, dessutom till en betydligt lägre kostnad", uppger Garrett Soden vidare.

Franska Total har sedan tidigare inlett förhandlingar med den sydafrikanska regeringen kring utvecklingsplan samt kommersialisering av fynden inom Block 11B/12B. Någon överenskommelse har alltså än så länge inte nåtts, men enligt Africa Energys vd förväntas att en överenskommelse görs "i närtid".

Africa Energy har ett indirekt ägande om 10 procent av Block 11B/12B.

Pareto upprepar köprekommendation för Africa Energy och riktkursen 4:50 kronor.

Under tisdagsförmiddagen steg aktien i Africa Energy nästan 10 procent till omkring 1:87 kronor.Direkt-SE