”Köpläge i konsultbolaget”

Publicerad 2016-01-27 07:44

Aktietips I det senaste numret av Affärsvärlden delas endast ett köpråd ut och det går till ÅF. Konsultbolaget står inför en positiv fas skriver Affärsvärlden, som tror att det finns mer att hämta i aktien som stämplas med köp.

Tidningen tror att ÅF kan förbättra marginalerna och genomföra nya offensiva förvärv företrädesvis i Norden, där det fortfarande finns gott om utrymme att växa vidare.

På Affärsvärldens prognoser för 2016 och 2017 värderas aktien till ev/ebit 12 respektive 11, vilket inte är särskilt utmanande för en marknadsledare med en så övertygande historik och goda utsikter att växa vinsten resonerar tidningen. I mitten av november nåddes den tidigare riktkursen om 135 kronor. Det är fortfarande köpläge i aktien varför Affärsvärlden höjer riktkursen till 155 kronor på ett års sikt.