Två aktier du bör sälja

Publicerad 2017-03-15 08:08

Aktietips Köp norska onlinespelbolaget Gaming Innovation, men vänta med Starbreeze - det är ett par av rekommendationerna i det nya numret av Affärsvärlden. För kosmetikabolaget Oriflame och medicinteknikbolaget Addlife utfärdas samtidigt säljrekommendationer.

Datorspelbolaget Starbreeze spretighet i kombination med svaga finanser avskräcker tidningen. En varningsflagg utfärdas för låg intäkts- och vinstkvalitet. Bolaget har heller inte visat upp något vidare kassaflöde, inte ens före investeringar.

”Om bolaget har affärssinnet som krävs för att bygga upp en stabil kassaflödesplattform kan de gott få bevisa det först”, skriver Affärsvärlden i sin analys om Starbreeze.

Affärsvärlden bedömer att aktien i kosmetikabolaget Oriflame har gått väl starkt på börsen den senaste tiden. Värderingen är historiskt sett hög, insynspersoner säljer och risken är att konsensus övervärderar lönsamheten. Tidningens riktkurs sätts till 300 kronor med en säljrekommendation. Aktien noteras för närvarande kring 364 kronor.

Addlife har sedan avknoppningen från Addtech nästan kursdubblats. P/E-talet för i år och nästa år ligger på 29 respektive 24, vilket Affärsvärlden bedömer som högt. Sälj och köp tillbaka på nivåer under 148 kronor blir rådet från Affärsvärlden.

”Norska gamblingbolaget Gaming Innovation Group växer rasande snabbt både av egen kraft och via förvärv. Trots årets uppgång är aktien försiktigt värderad”, motiveras köprådet det norska bolaget.