Aktie Probis aktie är högt värderad trots att den underliggande marknadstillväxten är måttlig. Mot den bakgrunden väljer Affärsvärldens analystjänst Analys+ rekommendera sälj enligt en analys som lades ut på fredagsförmiddagen.

”Vid 359 kronor handlas aktien vid p/e 43 på prognosen för 2019. Det är för högt för ett bolag vars underliggande marknader bara växer i måttlig takt. Rekommendationen blir sälj och köp tillbaka under 290 kronor”, heter det om aktien som på fredagen handlas strax under 356 kronor, en nedgång med 1,4 procent jämfört med torsdagens stängning.