Vekstadsbolag hett aktietips

Publicerad 2011-10-26 11:01

Köp SKF, Micronic Mydata och Itab. De rekommendationerna ger Affärsvärlden i onsdagens tidning.

AFV menar att konjunkturpessimister bör hålla sig undan från SKF, medan mer optimistiskt lagda placerare bör se SKF som ett bolag som är riggat för att klara motgångar bättre än tidigare.

–Sedan 2007 har SKF ökat sin försäljning i tillväxtmarknaderna från 31 till 41 procent. Det gör bolaget mindre sårbart för vikande tillväxt i Europa och Nordamerika, skriver tidningen.

AFV pekar även på att bolaget redan planerat för en tuffare marknad genom att ha järnkoll på kassaflöden, strikt kostnadskontroll och eventuella senareläggningar av investeringar.

En svagare halvledarmarknad hämmar, men nya produkter kan lyfta omsättningen. Det spår AFV som anser att Micronic Mydatas aktie är lågt värderad.

– Tack vare att bolaget har en nettokassa som utgör mer än hälften av börsvärdet blir nyckeltalen attraktiva för 2012, exempelvis ev/ebit på 3 och ev/s på 0,3. Aktien handlas i dag till åtta gånger årsvinsten för 2012. Sammantaget ger den låga värderingen trots allt stöd för att vi behåller vår köprekommendation, men vi sänker riktkursen till 15 kronor. Potentialen – liksom den låga värderingen – består, skriver tidningen.

När det gäller Itab menar AFV att bolaget gjort ett klipp med sitt senaste uppköp och att en låg värdering kombinerat med en god tillväxt gör aktien intressant.

– Affärsvärlden rekommenderar köp av aktien. På ett års sikt finns utrymme för ett lyft till 110 kronor”, skriver AFV.