Tre heta köpråd

Publicerad 2016-06-15 07:45

Aktietips Affärsvärlden ger i sitt senaste nummer läsarna rådet att köpa Elekta, Kopparberg och Marine Harvest. För Biotage blir rådet däremot sälj.

Medicinteknikbolaget Elekta går mot bättre tider menar Affärsvärlden, efter att aktiens värde har halverats i värde från toppen för tre år sedan. Ledningen har ambitionen att nå en 20-procentig rörelsemarginal om två år, vilket om det nås skulle innebära ett p/e-tal på 13 nästa år. Affärsvärlden tror visserligen inte att återhämtningen kommer att ske i sådan hög takt, men räknar med 10-procentiga marginaler. Aktien borde handlas till högre nivåer inom ett år, menar tidningen som sätter en riktkurs på 79 kronor för aktien.

Det andra köprådet delas ut till Kopparbergs Bryggerier, där en ökad ciderförsäljning och nya produkter driver en hög vinsttillväxt. Affärsvärlden räknar med en tillväxt i linje med den historiska, samtidigt som rörelsemarginalerna fortsätter att förbättras. Baserat på deras prognoser hamnar p/e talen på 21 respektive 18 eller ev/ebit på 14 respektive 12 för 2016 och 2017. Aktien passar utmärkt i en långsiktig portfölj, och anses köpvärd upp till 300 kronor på ett års sikt.

Det sista köprådet ges till Marine Harvest. Laxbolagets aktiekurs har fyrfaldigats sedan 2010, men det finns fortsatt tillfälle att rida på trenden anser Affärsvärlden. En omstrukturering av verksamheten i Chile har inletts, vilket kan minska kostnaderna i kommande kvartal. I det korta perspektivet gynnas Marine Harvest även av ett förväntat högre laxpris året ut. Bolaget är högst värderad av laxodlarna på Oslobörsen, med ett p/e tal på 14, men tidningen rekommenderar trots det köp med riktkurs 160 norska kronor.

Avslutningsvis utdelas ett säljråd till Biotage. Medicinteknikbolaget har gått framgångsrikt på börsen, men nu när huvudägarna hoppar av anser Affärsvärlden att det är säkrast att göra detsamma. Bland annat en valutamedvind som väntas avstanna riskerar att leda till högre kostnader framöver för bolaget. Trots att bolaget är välskött är det för hög värderat på marknaden, menar tidningen som ger en riktkurs på cirka 25 kronor för aktien och stämplar den med sälj.