AFV: Två köpvärda aktier

Publicerad 2014-06-04 08:07

Aktietips Affärsvärlden rekommenderar investerare att köpa gruvbolaget och investmentbolaget, samtidigt som tipset blir sälj för kuverttillverkaren och handelsbolaget.

Efter en tuff tid med sjunkande metallpriser för gruvbranschen i allmänhet och Boliden i synnerhet pekar Affärsvärlden på att en vändning kan vara på väg för gruvbolaget. Med stora investeringar i Garpenberg och Aitik avklarade under de senaste åren, och med ett intressant prospekteringsprojekt i den tidigare nedlagda koppargruvan Laver menar tidningen att mycket talar för aktien, som får rekommendationen köp.

Även kuverttillverkaren Bong har några svåra år bakom sig. Svaga utsikter för den europeiska marknaden och en fortsatt ansträngd finansiell position, trots fjolårets nyemission och nuvarande besparingsprogram, gör emellertid att utsikterna framöver inte heller ser alltför ljusa, i Affärsvärldens ögon. ”Risken är för hög”, menar tidningen, som ger rekommendationen sälj.

För investmentbolaget Bure uppmärksammar Affärsvärlden att substansrabatten är något lägre än under de senaste tre åren, samtidigt som man är positivt inställda till bolagets största aktieinnehav: Micronic och Vitrolife. Dessutom är kassan stor, vilket ger utrymme för utdelningar, återköp och inlösenprogram. Tidningen är ”försiktigt positiva” till Bures aktie, som får en köprekommendation med riktkurs 36 kronor.

För handelsbolaget New Wave tror Affärsvärlden att tiden till dess att det tänkta tillväxtmålet på 5-10 procent uppnås kan dröja. Varken profil- eller sportverksamheten imponerar som helheter på tidningen, som dessutom menar att mycket redan ”finns inbakat i kursen” vid p/e 14,7 för innevarande år. Rekommendationen blir sälj.