Placera För den som inte är flygrädd kan en post i CTT Systems som levererar fuktkontrollsystem till flygindustrin vara värt att överväga.

”Tillväxtpotentialen på sikt” lockar, skriver Affärsvärlden i en analys i det senaste numret och spekulerar även i huruvida CTT kan vara en uppköpskandidat för flygkomponenttillvekaren Rockwell Collins.

Penetrationen för produkter som kontrollerar luftfuktighet är å andra sidan låg och CTT har i det närmaste en monopolställning inom sin nisch. Flygbolagens flottor är dessutom i behov av modernisering, men ledtiderna för nya plan är långa, påpekar Affärsvärlden.

Covid-19 kan även komma att öka behovet av ”befuktning” eftersom den torra luften i flygplan ökar risken för sjukdomsspridning.

Bland riskerna nämns bland annat att det är svårt att spå flygindustrins utveckling de kommande åren efter pandemin där affärsresandet kan komma att minska med ökat distansarbete.

Det senaste året har kursen backat med 17,5 procent räknat på fredagens stängningskurs vid 158,40 kr. De se senaste tre månaderna har dock aktien gått starkt med en drygt 30-procentig återhämtning.