Aktier Köp norska Wilhelm Wilhelmsen, vänta med Hemfosa, men sälj Indutrade och Cellavision.

Så lyder rekommendationerna i Affärsvärldens senaste nummer vilka lades ut i elektronisk version på tidningens hemsida på onsdagsförmiddagen.