Köptips Om Idun Industrier lyckas med sin förvärvsstrategi under kommande år finns drygt 42 procent att hämta. Det skriver Affärsvärlden, AFV, i en analys som mynnar ut i köprekommendation, men med hög risknivå.

AFV gör ett antagande att Idun kan växa med 14 procent per år genom förvärv och tror att Idun har hittat en bra modell där de inte förvärvar hela bolagen utan köper en majoritetspost. Då kan bolaget behålla ledningen i ett antal år.

”Även tilläggsköpeskillingen ger incitament till gott ledarskap”, skriver AFV.

”Vi rekommenderar köp för den som lockas av en liten serieförvärvare men stark ägarlista. Risknivån är dock hög”, skriver tidningen.