AF: VÅRD OCH SKOLA BRISTYRKEN FRAMÖVER, LIKSOM IT-SPECIALISTER

2021-09-15 09:06:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) De kommande fem åren är efterfrågan på arbetskraft som störst inom hälso- och sjukvård och utbildningssektorn. Andra yrken som har en fortsatt god arbetsmarknad är IT-specialister och civilingenjörer.

Det visar Arbetsförmedlingens (AF) senaste yrkesprognos.

"När man väljer en utbildning är det viktigt att göra ett smart val utifrån vilka jobb som kommer att finnas framöver men också välja något som du tror du kommer att trivas med", säger Ellinor Wassberg, jobbsökarexpert på Arbetsförmedlingen, i en kommentar.

Enligt henne behöver det inte vara särskilt komplicerat att omskola eller vidareutbilda sig utan "ibland kan det räcka med att gå en kurs".

"Det är aldrig för sent att ställa om", fortsätter Ellinor Wassberg.


AF:s lista på framtidsyrken


Systemvaruanalytiker och IT-arkitekter

Mjukvaru- och systemutvecklare

Läkare

Barnmorskor

Specialistsjuksköterskor

Grundutbildade sjuksköterskor

Tandläkare

Lärare

Förskollärare

CivilingenjörerDirekt-SE