ÅF upp efter köp

Publicerad 2012-10-18 10:58

Företagsaffärer ÅF:s förvärv av Epsilon passar både strategiskt bra och visar att bolaget kan uppnå sina högt ställda tillväxtmål. Förvärvet anses inte billigt, men en positiv effekt kommer från att ÅF skuldsätter sig lite grand.

Det säger analytiker till Nyhetsbyrån Direkt.

”Jag tycker att ÅF betalar fullt pris, inget fyndpris utan marknadspris plus en budpremie. Att man skuldsätter ÅF lite grand gör att det netto blir lite positivt. Det ger en positiv effekt på vinsten per aktie. Om man bara tittar på pris per konsult eller ev/ebit är det svårt att hävda att förvärvet tillför
värde till ÅF:s befintliga aktieägare”, säger Johan Dahl, analytiker på Erik Penser, som menar att kursreaktionen i ÅF-aktien är rimligt på förvärvsbeskedet.

Erik Paulsson, analytiker på Pareto Öhman konstaterar att förvärvet visar att ÅF kan nå upp till sina tillväxtmål.

”Det behövdes ett större förvärv för att hålla uppe nivån i tillväxten och det här bevisar att ÅF är på god väg att nå sitt högt ställda tillväxtmål för 2015 (att omsätta cirka en miljard euro). ÅF har tidigare sagt att de ska förvärva bolag som ligger mellan 500-2.000 anställda. Nu köper de ett bolag som passar strategiskt väldigt bra med 1.600 personer. Det är väldigt positivt”, säger Erik Paulsson.

En utestående fråga sett till informationsmaterialet som skickats ut kring förvärvet är tilläggsköpeskillingen.

”Tilläggsköpeskillingen är stor. Frågan är vad det är som driver den och vad ska man räkna med där. Sedan vill jag veta mer om Epsilon, om de kan försvara sina vinstnivåer i ett andra steg”, säger Johan Dahl.

ÅF-aktien handlas upp 4,2 procent strax före klockan 10.30.

”Jag tycker att det är ganska rimligt”, säger instämmer Erik Paulsson.