DI ser köpläge i teknikkonsulten

Publicerad 2015-06-01 08:42

Aktietips Fler förvärv, bättre efterfrågan, högre debiteringsgrad och fler projekt ska få fart på framgångsmaskinen ÅF igen, skriver Dagens Industri i sin måndagsanalys och ger teknikkonsulten en köprekommendation.

Kortsiktigt är ÅF-aktien neutralt värderad men utsikterna på längre sikt ser bättre ut, menar DI.

Tidningen har i sina vinstprognoser för 2015 och 2016 räknat med att debiteringsgraden ska öka med 1 procentenhet per år, att priserna per debiterad timme ökar med 1 procent, att antalet konsulter stiger med 5-7 procent och personalkostnaderna med 2-3 procent.

Om prognoserna ovan slår in kommer rörelseresultatet stiga med 6 procent 2015 och med 9-10 procent 2016, enligt DI.