ÅF bättre än väntat

Publicerad 2014-07-11 11:03

Rapport Teknikkonsulten visar styrka med ett resultat för andra kvartalet som var bättre än analytikernas prognos.

Teknikkonsulten ÅF redovisar ett rörelseresultat på 207 miljoner kronor för det andra kvartalet.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 200 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

Nettoomsättningen uppgick till 2.281 miljoner kronor, mot förväntade 2.256 miljoner, och rörelsemarginalen blev 9,1 procent. Väntat där var 8,9 procent.

Teknikkonsultbolaget ÅF har träffat en överenskommelse om att avyttra bolagets 75-procentigaaktiepost i det ryska dotterbolaget Lonas Technologia (Lonas), vilket bedöms komma att påverka ÅFs lönsamhet positivt under det andra halvåret.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med bolagets halvårsrapport.

ÅF avyttrar aktierna i Lonas till ett värde av 30 miljoner kronor. Köpare är en av minoritetsägarna i Lonas, det ryska bolaget AlmazInvest.

Överlåtelsen av aktieposten kommer att fullbordas i juli och ge en reavinst om cirka 20 miljoner kronor.

Transaktionen innebär även att det ÅF kallar ”negativaomräkningsdifferenser” om cirka 35 miljoner kronor, som tidigare har redovisats i omräkningsreserven inom eget kapital, kommer att belasta resultaträkningen i dettredje kvartalet, framgår av pressmeddelandet.

Beslutet om avyttring av Lonas är baserat på verksamhetens lönsamhetsproblem och otillräckliga synergier med övriga ÅF.

Under årets första halvår var Lonas omsättning 60 miljoner kronor, och resultatet var negativt.