Blandad rapport från ÅF

Publicerad 2014-05-05 11:10

Rapport Teknikkonsultens resultat för första kvartalet var något lägre än prognosen, samtidigt som omsättning och rörelsemarginal var över förväntan.

ÅF redovisar ett rörelseresultat på 200 miljoner kronor för det första kvartalet. Väntat var ett rörelseresultat på 203 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen uppgick till 2.276 miljoner kronor, mot förväntade 2.260 miljoner, och rörelsemarginalen blev 8,8 procent. Väntat där var 9 procent.

Tillväxten för teknikkonsulten ÅF uppgick till 7 procent i första kvartalet, varav 3 procent var organisk tillväxt. Justerat för ÅF Ryssland, vars försäljningsvolymer var fortsatt vikande, växte ÅF med drygt 12 procent i första kvartalet, 8 procent organiskt.

Det framgår av Jonas Wiströms vd-ord till kvartalsrapporten.

ÅF:s marknad, undantaget Ryssland och Spanien, fortsatte att gradvis förbättras under första kvartalet och ÅF-vd:n upprepar att utsikterna för återstoden av 2014 bedöms fortsatt som försiktigt optimistiska.

Högst lönsamhet i kvartalet levererade divisionerna Infrastructure och Industry med rörelsemarginaler om 11,9 (13,9) respektive 10,1 procent (8,0).

”Noterbart var att Industry kunde kombinera stigande lönsamhet med en tillväxt på över 20 procent i kvartalet. Tillväxten i division International var dock negativ på grund av ett fortsatt försämrat efterfrågeläge i Ryssland och Spanien”, skriver Jonas Wiström.