Teknikkonsulten lyfter på rapport

Publicerad 2013-07-12 08:43

Rapport ÅF:s rörelseresultat når inte ända fram. Däremot överraskar nettoomsättningen och rörelsemarginalen positivt.

Teknikkonsulten ÅF redovisar ett rörelseresultat på 153 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 156 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

Nettoomsättningen uppgick till 2.152 miljoner kronor, mot förväntade 2.086 miljoner, och rörelsemarginalen blev 8,9 procent. Väntat där var 7,5 procent.

Teknikkonsulten ÅF bedömer nu att kostnadssynergierna, relaterade till förvärvet av Epsilon, överstiger 80 miljoner kronor årligen med full effekt från 2014. Det framgår av delårsrapporten.

Epsilon verkar sedan den 1 januari under ÅF:s varumärke och samordningen av konsultrörelsen har utvecklats väl, heter det.

”Samgåendet har väsentligen förstärkt ÅF:s marknadsposition och möjligheten till att göra större kundåtaganden inom industrin och FoU-intensiva branscher”, skriver ÅF.

I rapporten för det första kvartalet höjde ÅF sin bedömning av kostnadssynergierna från Epsilon-förvärvet från 50 miljoner kronor till 75 miljoner kronor per år.

Integrationskostnaden för Epsilon, som förvärvades i slutet av 2012, uppgick till totalt 55 miljoner kronor, varav återstående 38 miljoner belastade det andra kvartalet.

I rapporten för det första kvartalet bedömdes integrationskostnaden landa på cirka 50 miljoner totalt.

Teknikkonsulten ÅF noterade en viss förbättring i marknaden i det andra kvartalet jämfört med årets första kvartal.

Det skriver vd Jonas Wiström i delårsrapporten.

”Industri- och energiinvesteringarna var svagt ökande samtidigt som marknaden för infrastruktur var oförändrat stark. Detta ledde till att ÅF:s debiteringsgrad steg under det andra kvartalet jämfört med inledningen på året. Bedömningen är att den långsamma förbättringen av marknaden kommer att fortsätta framöver”, skriver Jonas Wiström.

Tillväxten för ÅF-koncernen uppgick till över 50 procent i andra kvartalet, varav huvuddelen är hänförlig till förvärven av Epsilon och norska Advansia. Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent.

Högst lönsamhet redovisade division Infrastructure i andra kvartalet med en rörelsemarginal om 13,0 procent (10,8).

”Rörelsevinsten steg med över 60 procent under god tillväxt. Glädjande var även att Industry, under stark organisk tillväxt, ökade resultatet snabbare än väntat jämfört med årets första tre månader, och uppnådde en rörelsemarginal om 10,9 procent (12,1)”, skriver Jonas Wiström och fortsätter:

”Division International verkade på en fortsatt relativt svag marknad i Europa, men kunde ändå vidhålla den positiva lönsamhetstrenden. Rörelsemarginalen uppgick till 7,5 procent (5,1). Technology märkte av ett mer blandat efterfrågeläge och levererade en rörelsemarginal om 7,0 procent (8,0)”.