Rapport Teknikkonsulten ÅF Pöyry redovisar ett resultat strax under analytikernas förväntningar. Debiteringsgraden föll något och bolaget konstaterar att pandemin fortsätter att påverka. 

ÅF Pöyry redovisar ett justerat ebita-resultat på 432 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 8,6 procent.

Enligt Infronts sammanställning av fem analytikers estimat var ett ebita-resultat på 451 miljoner kronor och en marginal på 9,1 procent väntat.

Nettoomsättningen uppgick till 4.999 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 4.959 miljoner kronor.

Debiteringsgraden uppgick till 74,4 procent jämfört med 75,2 procent i det fjärde kvartalet och 74,7 procent motsvarande kvartal föregående år.

Pandemin fortsätter att påverka

ÅF Pöyry såg en fortsatt stabilisering av marknaden under det första kvartalet, men pandemin fortsätter att påverka efterfrågan negativt inom vissa segment.

Det skriver vd Jonas Gustavsson i rapporten för det första kvartalet 2021.

”Divisionerna Process Industries, Energy och Management Consulting samt flera av våra industrisegment, särskilt Food & Life Science, uppvisade en stark organisk tillväxt jämfört med föregående år. Däremot var det en fortsatt dämpad efterfrågan inom fastigheter och till viss del fordonssegmentet, som dock noterade ökade aktivitetsnivåer i slutet av kvartalet”, skriver vd:n.

Bolaget ebita-resultat försämrades något från 474 miljoner kronor i fjol till 432 miljoner kronor i år. Det var 4 procent lägre jämfört med analytikerna i Infronts sammanställnings förväntan.

Resultatet påverkades dock negativ med 28 miljoner som en följd av implementeringen av ett nytt ERP-system där metoden för periodisering av lönekostnader ändrats. Förändringen väntas även påverka det andra kvartalet.

Den justerade ebita-marginalen uppgick till 8,6 procent jämfört med 9 procent föregående år, men justerat för den negativa periodiseringen av lönekostnader uppgick marginalen till 9,2 procent. Kvartalet innehöll också en arbetsdag mindre vilket påverkade marginalen negativt.

”Det förbättrade underliggande resultatet förklaras av en positiv utveckling i fyra av fem divisioner”, skriver Jonas Gustavsson.

Bolaget har ska under 2021 öka insatserna för organisk tillväxt men även gasa på förvärvsagendan. Under kvartalet har fyra mindre förvärv gjorts och tre kommunicerats efter kvartalets slut.

”Vi ser fortsatt många möjligheter och arbetar vidare med flera lovande förvärvskandidater”, skriver vd:n.

Efter rapporten halkade aktien ned från en uppgång på 0,5 procent till en nedgång på 2,2 procent i anslutning till rapportsläppet.