ÅF ökar på vinsten

Publicerad 2012-10-15 14:59

Delårsrapport ÅF redovisar ett rörelseresultat på 75 miljoner kronor för det tredje kvartalet (67,1). Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 79,4 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

Nettoomsättningen uppgick till 1.183 miljoner kronor (1.130), mot förväntade 1.204 miljoner, och rörelsemarginalen blev 6,3 procent. Väntat där var 6,6 procent (5,9).

Resultatet före skatt blev 73,7 miljoner kronor (67,6), att jämföra med väntade 79,4 miljoner kronor.

ÅF noterar en fortsatt stark efterfrågan på bolagets tjänster i Skandinavien medan den svaga efterfrågan internationellt består.

Det framgår av delårsrapporten.

”Tendensen att beslutsprocesserna för investeringar i energiprojekt skjuts på framtiden eller tar längre tid än normalt fortsätter och beror i huvudsak på svårigheter att få finansiering. Ett antal order som bolaget har tecknat under året kommer dock successivt att bidra till en omsättningsökning”, skriver ÅF om den internationella efterfrågan.

Debiteringsgraden uppgick till 72,9 procent under kvartalet (72,0) som innehöll en arbetsdag mindre jämfört med föregående år.

ÅF integrerar divisionerna International North och International South och den nya
divisionen får namnet International.

Den nya organisationen kommer att redovisas från och med det fjärde kvartalet.

Chef för division International blir Roberto Gerosa, som nu är chef för division International South.

Division International får cirka 1.200 anställda.