ÅF: Nya finansiella mål om 10 procent

Publicerad 2017-10-09 08:32

Aktie ÅF har som nya finansiella mål bland annat att försäljningstillväxten ska uppgå till 10 procent per år inklusive tilläggsförvärv men exklusive "större plattformsförvärv", och att lönsamheten mätt som ebita ska uppgå till 10 procent över en konjunkturcykel.

Nettolåneskulden i relation till ebitda ska vidare uppgå till 2,5. Det framgår av ett pressmeddelande.

ÅF:s hittillsvarande mål är att bolaget ska omsätta 2 miljarder euro år 2020, vilket med måndagens eurokurs, 9,524 kr, och jämfört med helårsfacit 2016 på 11,07 miljarder kr skulle kräva en genomsnittlig årlig tillväxt på 14,5 procent. Med 10 procents tillväxt per år sedan 2016 kommer omsättningen 2020 att uppgå till 16,2 miljarder kr, eller 1,7 miljarder euro.

Det tidigare tillväxtmålet inkluderade dock tillväxt från ”större plattformsförvärv”.

Tillväxten under det första halvåret 2017 var dock högre än det nya målet: 16,3 procent.

Lönsamhetsmålet var förut att ÅF ”ska vara mest lönsamt av de närmast jämförbara bolagen i branschen och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel”.

Om skuldsättning hette förut att den skulle uppgå till 1,5-2,0 över en konjunkturcykel.