ÅF når inte ända fram

Publicerad 2011-10-17 14:36

Teknikkonsultbolaget presenterar ett rörelseresultat på 67,1 miljoner kr för tredje kvartalet, vilket inte nådde upp tilll analytikernas förväntningar. Rörelsemarginalen på 5,9 procent var också sämre än väntat.

ÅF redovisar ett rörelseresultat på 67,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet. I fjol var motsvarande siffra 59,8 miljoner kronor, eller 90,5 miljoner medräknat reavinsten på 30,7 miljoner kronor från ÅF-Kontroll.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 72,5 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

Rörelseintäkterna blev 1.131 miljoner kronor (911). Väntat var 1.072 miljoner.

Nettoomsättningen ökade 24 procent varav 12 procent organiskt.

Rörelsemarginalen blev 5,9 procent, mot förväntade 6,8 procent. I det tredje kvartalet i fjol var marginalen 6,6 procent exklusive, och 9,9 procent inklusive reavinst.

Resultatet före skatt blev 67,6 miljoner kronor (86,2), vilket var 6 procent sämre än väntade 71,7 miljoner, enligt SME Direkt.

Debiteringsgraden steg till 72,0 procent, jämfört med 71,7 procent ett år tidigare. I det andra kvartalet i år redovisade ÅF en debiteringsgrad på 74,2 procent.