Bud ÅF lägger ett rekommenderat kontant bud på den finländska konsultfirman Pöyry.

Fyra större aktieägare i Pöyry har förbundit sig att i en riktad nyemission bli aktieägare i det sammanslagna ingenjörs- och konsultbolaget.

Budet ligger på 10,20 euro kontant per aktie, en premie om 46 procent jämfört med fredagens stängning, och värderar Pöyry till 611 miljoner euro.

Styrelsen för Pöyry har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Pöyry att acceptera budet. Dessutom har vissa större aktieägare som tillsammans representerar 52,3 procent av aktierna och rösterna i Pöyry åtagit sig att acceptera budet.

Kostnadssynergier på 180 miljoner

Samgåendet mellan ÅF och Pöyry väntas resultera i årliga kostnadssynergier om cirka 180 miljoner kronor, vilka förväntas vara realiserade till fullo år 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Sammanslagningen av ÅF och finländska Pöyry kommer att driva verksamhet under det gemensamma varumärket ÅF-Pöyry och ÅF:s nuvarande vd Jonas Gustavsson blir även vd i ÅF-Pöyry.

Det sammanslagna bolagets kombinerade intäkter för tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2018 uppgick till cirka 19 miljarder kronor (ÅF: 13,5 miljarder kronor och Pöyry: 553 miljoner euro). Det kombinerade antalet heltidsanställda medarbetare uppgick till 14.550 över hela världen.