ÅF går samman med Epsilon

Publicerad 2012-10-18 08:36

Företagsaffärer ÅF går samman med Epsilon. Samgåendet genomförs genom att ÅF köper Epsilon, dels för en initial köpeskilling om cirka 1.700 miljoner kronor bestående av kontant betalning om 850 miljoner och 5.985.915 nyemitterade B-aktier i ÅF.

Dessutom tillkommer en tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 1.100 miljoner kronor.
Det framgår av ett pressmeddelande.

ÅF:s nettoskuldsättningsgrad (nettoskuld/eget kapital) bedöms efter transaktionens genomförande samt efter tidigare förvärv av norska Advansia uppgå till cirka 30 procent. Per den 30 september 2012 hade ÅF en nettokassa uppgående till 191 miljoner kronor.

Beaktande förvärvet av Advansia skulle en kombinerad nettoomsättning för den nya koncernen uppgå till 7.817 miljoner kronor, en kombinerad ebita om 740 miljoner kronor och en kombinerad ebit om 709 miljoner kronor för de senaste tolv månaderna till och med utgången av september 2012.

Epsilons konsultverksamhet kommer till cirka 80 procent att integreras i divisionen Technology och resterande andel kommer att ingå i divisionen Industry.