AEROWASH: KALLAR TILL EXTRASTÄMMA NÄR FÖRVÄRV KAN SLUTFÖRAS (NY)

2023-05-26 13:45:06

(Tillägg: Kommentar från Aerowash vd Niklas Adler, stycke 6-12)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Aerowash kallelse till årsstämman 2022 publicerades under fredagen. Årsstämman har sedan tidigare skjutits upp för att styrelsen velat möjliggöra för stämman att godkänna överlåtelsen av bolagets dotterbolag till Novak Aviation. I fredagens kallelse lyser dock aktieöverlåtelseavtalet helt med sin frånvaro.

Aerowash har förhandlat om en försäljning av delar eller hela verksamheten sedan 2019, men affären har skjutits upp vid en mängd tillfällen av olika anledningar. De senaste förseningarna hänförs till att köparen, Novak Aviation, saknar finansiering.

Senaste besked från Aerowash, den 26 april, är att ett investeringsavtal för det bud som accepterades av bolaget i september 2022 beräknas vara på plats per utgången av juni månad.

Samma dag meddelades vidare att Aerowash skjuter upp det planerade datumet för årsstämman till den 28 juni för att styrelsen vill möjliggöra för stämman att godkänna att Aerowash slutför överlåtelsen av bolagets dotterbolag till Novak Aviation, samt om vinstutdelning om överlåtelsen slutförs.

När stämmokallelsen under fredagen publicerades saknades alltså dock båda punkterna på dagordningen.

Aerowash vd Niklas Adler tonar dock ned avsaknaden av punkterna och säger att det inte är en indikation på att bolaget inte tror att affären blir av.

"Vi ville bara möjliggöra att kunna ta upp det på dagordningen, om vi på något vis skulle ligga före i tidsplanen. Nu följer vi, som jag i alla fall har fått information om, den tidsplan som är kommunicerad och därmed kommer vi att kalla till en extra bolagsstämma när vi ser att investeringsavtalet är på plats och affären kan stängas", säger Niklas Adler till Nyhetsbyrån Direkt.

Att stämmokallelsen måste skickas ut i så pass god tid omöjliggjorde att Aerowash med säkerhet kunde inkludera punkten, resonerar vd:n.

"Vi bedömer fortfarande att ett investeringsavtal kan vara på plats den sista juni, men det har inte med saken att göra. Däremot ville vi möjliggöra för ägarna, om så var möjligt, att få in det i kallelsen, men nu var det inte möjligt. Det är ingen dramatik", säger han och tillägger:

"När det blir av så kommer vi såklart att kalla till en extra bolagsstämma."

Har ni hört något mer från Novak?

"Jag kan inte kommentera, men det vi kommunicerade i det senaste pressmeddelandet ligger fast", säger Niklas Adler.

I kallelsen till årsstämman framgår det vidare att nuvarande styrelseordförande Jan Nilsson avböjt omval till styrelsen. Han föreslås ersättas av Joakim Adler, som tillsammans med sin bror Niklas har grundat bolaget och är enskilt största ägare i Aerowash bakom Avanza Pension som enligt ägardatatjänsten Holdings är största ägare i Aerowash.

Nyhetsbyrån Direkt har vid flera tidigare tillfällen försökt att få kontakt med Novak Aviation och grundaren Steve Novak, utan framgång.Direkt-SE