AEROWASH: AVISERADE BESLUTFÖRSLAG SAKNAS I STÄMMOKALLELSE

2023-05-26 12:01:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Aerowash kallelse till årsstämman 2022 publicerades under fredagen. Årsstämman har sedan tidigare skjutits upp för att styrelsen velat möjliggöra för stämman att godkänna överlåtelsen av bolagets dotterbolag till Novak Aviation. I fredagens kallelse lyser dock aktieöverlåtelseavtalet helt med sin frånvaro.

Aerowash har förhandlat om en försäljning av delar eller hela verksamheten sedan 2019, men affären har skjutits upp vid en mängd tillfällen av olika anledningar. De senaste förseningarna hänförs till att köparen, Novak Aviation, saknar finansiering.

Senaste besked från Aerowash, den 26 april, är att ett investeringsavtal för det bud som accepterades av bolaget i september 2022 beräknas vara på plats per utgången av juni månad.

Samma dag meddelades vidare att Aerowash skjuter upp det planerade datumet för årsstämman till den 28 juni för att styrelsen vill möjliggöra för stämman att godkänna att Aerowash slutför överlåtelsen av bolagets dotterbolag till Novak Aviation, samt om vinstutdelning om överlåtelsen slutförs.

När stämmokallelsen under fredagen publicerades saknades alltså dock båda punkterna på dagordningen.

I kallelsen framgår det vidare att nuvarande styrelseordförande Jan Nilsson avböjt omval till styrelsen. Han föreslås ersättas av Joakim Adler, som tillsammans med sin bror Niklas har grundat bolaget och är enskilt största ägare i Aerowash bakom Avanza Pension som enligt ägardatatjänsten Holdings är största ägare i Aerowash.

Nyhetsbyrån Direkt har sökt Aerowash under fredagen.

Nyhetsbyrån Direkt har även vid flera tidigare tillfällen försökt att få kontakt med Novak Aviation och grundaren Steve Novak, utan framgång.Direkt-SE