Aktie Aegirbio meddelar enligt ett pressmeddelande att bolaget "framgångsrikt åtgärdat alla avvikelser" som togs upp under den oanmälda revisionen av bolagets underleverantör i november 2022. Därmed kan försäljningen av Viraspec Covid-19-test för både hemma- och professionellt bruk återupptas.

Viraspec covid 19-antigentestet stoppades den 10 november 2022 efter en oanmäld inspektion hos en av företagets underleverantörer.

De identifierade avvikelserna har nu åtgärdats av underleverantören, och det anmälda organet har hävt försäljningsförbudet för hemtester.

”Testet för professionellt bruk, som företaget självmant försäljningsstoppade i väntan på resultatet av det anmälda organets granskning, görs samtidigt tillgängligt för marknaden”, heter det vidare.

Nasdaq Stockholm har sedan tidigare yrkat om avnotering av Aegirbio, vilket blev känt den 23 december.

Den kraftigt pressade Aegirbio-aktien rusade över 50 procent efter att pressmeddelandet publicerats.