Rapport Diagnostikbolaget Aegirbio redovisar en nettoomsättning på 5,3 miljoner kronor och ett resultat före skatt på -24,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021. Aktien föll brant i öppningshandeln på tisdagen.

Koncernen visar inga jämförelsesiffror för motsvarande kvartal i fjol eftersom koncernen bildades först den 23 oktober i fjol. Under andra kvartalet 2021 var omsättningen 5,3 miljoner och resultatet före skatt -12,5 miljoner kronor.

Moderbolagets likvida medel uppgick till 104 miljoner kronor vid periodens utgång (19,9). I september genomförde Aegirbio en riktad nyemission om 127 miljoner kronor.

Perioden efter tredje kvartalets utgång har varit turbulent för Aegirbio. Efter mediernas granskning av Aegirbio och misstänkta i en momsbedrägerihärva avslutades distributionsavtalet med Nowmed Sweden. Aegirbio träffade sedan en överenskommelse med sin thailändske distributör om en direkt affärsrelation utan mellanhänder och meddelade att de tidigare kommunicerade volymerna på den asiatiska marknaden inte skulle infrias under innevarande räkenskapsår.

Vidare har planerna på ett samgående mellan Aegirbio och Dynamic Code avbrutits och den 11 oktober utsågs Patrik Elfwing till tillförordnad vd då Martin Linde sjukskrevs.

Patrik Elfwing uppger i rapporten att distributören i Thailand med omgivande länder accepterade att Aegirbio tog över de order som tidigare lagts till Nowmed.

”Försenande av myndighetsgodkännande och omständigheterna kring Nowmed var enligt distributören några anledningar till att leveranserna hade förskjutits framåt. Vi diskuterar nu, såsom vi meddelat, leveranstakt och volymer men även förpackningsstorlek och priser”, skriver Patrik Elfwing.

Den order på 40 miljoner kronor som Nowmed skickade ner under september månad stoppade Aegirbio införseln av för att säkra godset under det att bolagets utredning färdigställdes. Godset fraktades åter till Sverige i samband med att bolaget avslutade distributionsavtalet med Nowmed.

”Detta innebär att den försäljning till Nowmed som vi räknat med under kvartal tre inte kunnat intäktsföras av ovan nämnda anledning”, skriver Patrik Elfwing.

Aegirbios aktie handlades ned med över 30 procent i den inledande handeln på tisdagen.