ADVENTURE BOX: RESULTAT EFTER SKATT -4,6 MLN KR 3 KV

2021-11-25 09:12:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Adventure Box, som driver en plattform för konsumentskapade datorspel, redovisar ett resultat efter skatt på -4,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-4,1).

Resultatet per aktie var -0:30 kronor (-0:38).

Bolaget saknade omsättning under kvartalet.

Bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 35,6 miljoner kronor (7,5).Direkt-SE