ADDVISE: SÄTTER FINANSIELLA MÅL FÖR 2023

2023-02-23 07:38:16

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Addvise, som levererar utrustning och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter, har beslutat om finansiella mål för räkenskapsåret 2023.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De nya finansiella målen innebär att Addvise ska nå en nettoomsättning proforma rullande 12 månader som vid utgången av året uppgår till 1,6 miljard kronor.

Vidare ska ebitda proforma på rullande 12 månader vid utgången av året uppgå till minst 330 miljoner kronor.

De långsiktiga finansiella målen förblir oförändrade.

"Addvise Groups finansiella mål ska inte förväxlas med en prognos utan ska betraktas som en ambition som styrelsen anser rimliga utifrån nuvarande marknadsförutsättningar", framhåller bolaget.

Addvise väntas under torsdagen offentliggöra sin bokslutsrapport för helåret 2022. Bolaget har tidigare meddelat preliminära siffror för det fjärde kvartalet.Direkt-SE