ADDVISE: RÖRELSERESULTATET BLEV 79 MLN KR 4 KV

2023-02-23 07:59:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Addvise, som levererar utrustning och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2022 på 79 miljoner kronor (16).

I slutet av januari meddelade Addvise att bolagets preliminära resultat för helåret 2022 avviker väsentligt i positiv mening från vad Addvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar.

Under fjärde kvartalet uppgick bolagets nettoomsättning till 320 miljoner kronor (155), vilket var marginellt högre än det preliminära beskedet om 319 miljoner kronor.

Ebitda-resultatet landade på 90 miljoner kronor (19), jämfört med preliminärt kommunicerade 89 miljoner.

Ebitda-marginalen blev 28,2 procent (12,5), där det preliminära utfallet var 28,1 procent.

Nettoresultatet blev 28 miljoner kronor (2).

Addvise har tidigare även meddelat orderingångsiffror för fjärde kvartalet.

Tidigare under torsdagsmorgonen meddelade Addvise att finansiella mål för räkenskapsåret 2023. De långsiktiga målen lämnades samtidigt oförändrade.Direkt-SE