ADDVISE: PREL SIFFROR FÖR 2022 ÖVER FÖRVÄNTAN ENL BOLAGET

2023-01-30 15:37:23

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det preliminära resultatet för Addvise för helåret 2022 avviker väsentligt i positiv mening från vad Addvise bedömer är marknadens nuvarande förväntningar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nettoomsättning proforma för helåret 2022 rullande tolv månader uppgår till 1.097 miljoner kronor. Justerat ebitda var proforma 241 miljoner kronor.

De finansiella målen för samma period, som tidigare kommunicerats, är ett justerat ebitda proforma på 200 miljoner kronor och en nettoomsättning proforma om 1 miljard kronor.

De finansiella målen för 2022 har således överträffats, skriver bolaget.Direkt-SE