Aktie Skillnaden i kursrörelserna mellan Addvise A- och B-aktier kan inte förklaras av någon information rörande bolaget. Det uppger Addvise i ett pressmeddelande med anledning av kursutvecklingen i de båda aktieslagen.

Bolaget understryker att den enda skillnaden är att aktier i serie A medför en röst medan serie B medför en tiondels röst.

Handeln i Addvise A, som varit handelsstoppad, återupptogs igen klockan 12. Aktien föll då närmare 10 procent. 

Kursutveckling för Addvise A respektive Addvise B, 5 dagar

image

Källa: Infront