ADDVISE: KÖPER AMERIKANSK DISTRIBUTÖR FÖR 15,8 MLN USD

2023-02-17 07:33:58

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Addvise har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva Diabetic Supplies, ett amerikanskt bolag som är distributör av medicinteknisk utrustning för diabetespatienter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Diabetic Supplies omsättning för 2022 uppgick till 7,0 miljoner dollar med ett ebitda-resultat om 2,7 miljoner dollar, vilket motsvarar en ebitda-marginal om 39 procent. Bolaget distribuerar bland annat kontinuerliga glukosmätare och insulinpumpar.

Köpeskillingen för Diabetic Supplies uppgår till 15,8 miljoner dollar, uppdelat på en initial köpeskilling om 10,3 miljoner dollar samt två möjliga tilläggsköpeskillingar om maximalt 5,5 miljoner dollar. För att nå fulla tilläggsköpeskillingar måste Diabetic Supplies nå en ebitda om 3,1 miljoner dollar för de kommande 12 månaderna efter förvärvet och en ebitda om 3,4 miljoner dollar för de tolv efterföljande månaderna.

Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel. Addvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på resultat per aktie under verksamhetsåret 2023.

Transaktionen är villkorad av due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde är planerat till andra kvartalet 2023.Direkt-SE