Aktie First North-listade Addvise, som levererar utrustning och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter, höjer sina långsiktiga finansiella mål "mot bakgrund av koncernens starka finansiella utveckling och den visibilitet som finns över de kommande kvartalen". Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagets långsiktiga finansiella mål vad gäller ebitda-marginal och omsättningstillväxt är de som berörs.

Ebitda-marginalmålet höjs från 20 till 28 procent och det årliga målet för omsättningstillväxt höjs från 25 till 30 procent.

”Tillväxten ska uppnås organiskt samt genom förvärv. Målet är att fortsätta växa organiskt i linje med den globala hälso- och sjukvårdsmarknaden”, skriver bolaget.

Addvises övriga mål vad gäller kapitalstruktur och utdelning lämnas oförändrade.

”Våra nya mål är baserade på vår förbättrade produktmix, prissättningsprojekt, befintlig orderstock och en god förvärvs-pipeline, skriver vd Rikard Akhtarzand, enligt pressmeddelandet.

Aktien handlas upp nära 2 procent efter beskedet.