ADDvise Group AB: ADDvise Group - Nischförvärvare i högform - Mangold Insight Analys

2023-02-27 08:00:00

2023 väntas även inledas starkt vilket en ökad orderingång vittnar om. Denna ökade med drygt 190 procent under det fjärde kvartalet. ADDvise väntas även tillträda två förvärv i det andra kvartalet. För 2023 har bolaget spänt bågen med nya mål. Målsättningen är att nå intäkter om 1,6 miljarder kronor på rullande tolv månader proforma. För 2022 uppgick motsvarande siffra till 1,1 miljarder kronor. Mangold har valt att höja prognoser för 2023.  
Mangold värderarar ADDvise med en DCF-modell. Baserat på ett motiverat värde för bolaget i ett Basecase sätts riktkurs till 13,00 kronor  vilket medför en uppsida på cirka 30 procent. I jämförelse med andra serieförvärvare handlas ADDvise med rabatt sett till EV/EBITDA med över 18 procent. I takt med att ADDvise växer i storlek och uppvisar förbättrad lönsamhet förväntas denna rabatt minska till ADDvise fördel. Mangold upprepar rekommendationen Köp. 

Cision