ADDvise Group AB: Addvise Group - Förvärvare siktar högt - Mangold Insight Analys

2022-05-04 08:00:00

Mangold förväntar sig fler förvärv under 2022. Bolaget har genomfört en riktad nyemission vilket ger utrymme för detta. Ett mindre bolag har förvärvats, Seebreath som väntas ingå i Addvise räkenskaper från och med kvartal två. Addvise uppger att det går att göra förvärv inom sin nisch, lab och sjukvård till attraktiva priser. Detta talar för att bolaget kan fortsätta växa i hög takt. 
Under 2021 gjordes ett flertal förvärv som nu börjar införlivas i bolagets verksamhet. Detta kommer att leda till ökad omsättning och att EBITDA-marginalen börjar leta sig upp mot målet om 20 procent. Mangold har uppdaterat prognoser med hänsyn till kommande och gjorda förvärv. Riktkursen om 12 kronor upprepas. Det medför en uppsida över 90 procent. Låga nyckeltal och möjligheter till fler attraktiva förvärv talar för att det finns utrymme för kursuppgång i aktien. 

Cision