ADDVISE: AVSER KÖPA USA-BOLOAG FÖR 14,8 MLN USD

2023-02-14 08:14:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Addvise har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägaren i X-Ray Cassette Repair Company avseende förvärv av samtliga aktier i Reina Imaging.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Reina Imaging är en internationell tillverkare av medicinteknisk utrustning baserad i Illinois, USA. Bolaget tillverkar skyddande skal för röntgenpaneler och liknande produkter för röntgenbehandling i huvudsak inom sjukvården. Reina Imagings omsättning för helåret 2022 uppgick till 9,12 miljoner dollar, med en justerad ebitda om 1,92 miljoner dollar, vilket motsvarar en justerad ebitda-marginal om 21,1 procent.

Köpeskillingen för Reina Imaging uppgår till 14,75 miljoner dollar, uppdelat på en initial köpeskilling om 10,75 miljoner dollar samt två möjliga tilläggsköpeskillingar om maximalt 4 miljoner dollar totalt. För att nå fulla tilläggsköpeskillingar måste Reina Imaging nå en ebitda om 2,11 miljoner dollar för de kommande 12 månaderna efter tillträdet och en ebitda om 2,33 miljoner dollar för de tolv efterföljande månaderna.

Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel. Addvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på resultat per aktie under verksamhetsåret 2023.

Transaktionen är villkorad av due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde är planerat till andra kvartalet 2023.Direkt-SE