ADDLIFE: RÖRELSERESULTATET BLEV 183 MLN KR 3 KV (207)

2022-10-27 07:48:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Addlife redovisar ett resultat efter skatt på 120 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (139).

Rörelseresultatet blev 183 miljoner kronor (207).

Nettoomsättningen uppgick till 2.100 miljoner kronor (1.850) och den organiska tillväxten, exklusive covid-19 relterad omsättning var 2 procent.

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 16 bidragsgivare, låg på ett rörelseresultat på 176 miljoner kronor och en omsättning på 2.049 miljoner kronor.


* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE