ADDLIFE: RÖRELSERESULTATET BLEV 138 MLN KR 2 KV

2022-07-15 07:51:13

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Addlife redovisar ett resultat efter skatt på 76 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (178). Resultatet per aktie uppgick till 0:63 kronor (1:47).

Nettoomsättningen uppgick till 2.079 miljoner kronor (2.276).

Rörelseresultatet blev 138 miljoner kronor (253).

Ebita-resultatet låg på 240 miljoner kronor (332).Direkt-SE