ADDLIFE: LÅNGSIKTIGT POSITIV TREND I EFTERFRÅGAN - VD

2022-10-27 07:56:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Addlife ser en långsiktigt positiv i efterfrågan.

"Sjukvårdssystemen i Europa har under kvartalet påverkats allt mindre av covid-19 och verksamheten ställs nu om till att successivt minska den vårdskuld av senarelagd planerad kirurgi som uppstått under pandemin", skriver Fredrik Dalborg i vd-ordet av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022.

Minskningen av vårdskulden väntas enligt vd ske gradvis under en längre period med ett ökat antal genomförda operationer.

I vd-ordet nämner även Fredrik Dalborg en ambition om att i det korta perspektivet minska skuldsättningen.Direkt-SE