AddLife: Återköp av egna aktier

2022-10-28 14:00:00

Återköpen genomförs i enlighet med årsstämmans bemyndigande till styrelsen att förvärva aktier i bolaget. Syftet med återköpet är att täcka bolagets åtaganden enligt tidigare beslutade incitamentsprogram samt att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier.

AddLife AB innehar efter återköpet totalt 748 089 aktier av serie B, vilket utgör 0,6 procent av de utgivna aktierna och 0,5 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i AddLife AB, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 122 450 250 varav 4 615 136 A-aktier, 117 835 114 B-aktier.

Stockholm den 28 oktober 2022
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Dalborg, VD, fredrik.dalborg@add.life,+46 70 516 09 01
Christina Rubenhag, CFO, christina.rubenhag@add.life,+46 70 546 72 22
www.add.life

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor, huvudsakligen i Norden och övriga Europa. AddLife har cirka 2 200 anställda i ett 85-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande 28 oktober 2022, kl. 14:00 CET.

Cision