ADDERA CARE: MEDCAP LÄGGER REKOMMENDERAT BUD PÅ 3:60 KR/AKTIE

2022-11-17 07:55:54

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medcap, som är ett investmentbolag inom läkemedel och medicinteknik, lägger ett rekommenderat kontantbud på 3:60 kronor per aktie till aktieägarna i Addera Care, aktiva inom hjälpmedelssektorn för människor med funktionsvariationer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Budet motsvarar en premie på 18 procent i förhållande till stängningskursen i Addera Care på onsdagen den 16 november om 3:05 kronor. Budet värderar Addera Care till cirka 121 miljoner kronor.

Styrelsen i Addera Care har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i bolaget att acceptera budet.

Storägare i Addera Care, Hans Andersson privat och genom bolag, Jan Kvarnström och Sannaskogen med flera, motsvarande 34,4 procent av kapitalet och rösterna har åtagit sig att acceptera budet.

Lifescience-investeraren Linc, som äger aktier i Addera Care motsvarande nästan 24,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget, ställer sig positivt till och stödjer genomförandet av budet.

Budet innehåller sedvanliga villkor med en acceptansgrad om minst 90 procent av de utestående aktierna i Addera Care.Direkt-SE