Adam Schatz slutar som vd för BHG Group

2022-08-11 19:58:00

BHG Group AB:s (publ) ("BHG") vd och styrelse har gemensamt beslutat att Adam Schatz lämnar sin position som vd för BHG Group och att styrelseordförande Gustaf Öhrn tillträder som tillförordnad vd. Rekryteringsprocessen av en ny vd inleds omgående.

“Adam tillträdde som CFO för BHG i april 2019 och har sedan han i februari 2020 utsågs till vd framgångsrikt lett verksamheten. Parallellt med en hög förvärvstakt och lönsam, organisk tillväxt har Adam och hans team arbetat fokuserat för att samordna och effektivisera BHG och därmed lagt grunden för uthållig, lönsam tillväxt. Samtidigt ser vi ett behov av ytterligare operativ erfarenhet i den fas BHG nu befinner sig i och har i vår dialog gemensamt kommit fram till att tiden nu är mogen för ett nytt ledarskap”, kommenterar Gustaf Öhrn, styrelseordförande i BHG Group.

”Det har varit en ära att tillsammans med alla entreprenörer och anställda sedan 2019 utveckla BHG, mer än fördubbla omsättningen och ta viktiga steg i att konsolidera verksamheten. Jag är stolt över att få lämna över ledarskapet av ett välskött BHG till nästa person. Jag önskar BHG och alla kollegor stor framgång även framöver”, kommenterar Adam Schatz, avgående vd för BHG Group.

Gustaf Öhrn kvarstår som styrelsemedlem men lämnar över ordförandeskapet i BHG till Christian Bubenheim under perioden han arbetar som tillförordnad vd.

Adam Schatz kommer under en övergångsperiod att bistå BHG i ledningen av verksamheten.

MFN