ACTIVE BIOTECH: RÖRELSERESULTATET BLEV -14,0 MLN KR 2 KV

2022-08-04 08:20:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bioteknikföretaget Active Biotech redovisar ett rörelseresultat på -14,0 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-12,6).

Bolaget saknade omsättning för perioden i linje med motsvarande period för ett år sedan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -29,7 miljoner kronor (-21,2) för det första halvåret 2022. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 21,9 miljoner kronor (78,5).Direkt-SE