Vinst för Active Biotech

Publicerad 2013-11-07 08:45

Rapport Bioteknikföretaget vänder röda siffror till svarta i det tredje kvartalet.

Bioteknikföretaget Active Biotech redovisar ett resultat efter skatt på 29,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2013 (-51,6). Resultatet per aktie uppgick till 0:39 kronor (-0:75).

Omsättningen uppgick till 107 miljoner kronor (39,8).

Rörelseresultatet blev 27,9 miljoner kronor (-48,2).

Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 322 miljoner kronor.