ACTIVE BIOTECH: NYEMISSION TECKNAD TILL 86%, TILLFÖR 47 MLN KR

2022-09-07 15:08:51

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Active Biotechs nyemission med företrädesrätt för aktieägarna tecknades till cirka 86 procent och bolaget tillförs 46,8 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det totala antalet tecknade aktier var 46,8 miljoner. Cirka 64 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Garantiåtagandet utnyttjades till fullo, vilket innebär att Peter Thelin, utöver sin pro rata-teckning, tecknade ytterligare 9,8 miljoner aktier. Därtill mottogs anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 4 procent av nyemissionen.Direkt-SE