ACTIVE BIOTECH: INTERIMSDATA FRÅN TASQUINIMOD VID ASCO-KONGRESS

2023-05-26 08:53:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Active Biotech meddelar interimsdata från en pågående studie med tasquinimod antingen som monoterapi eller i kombination med Takeda Pharmas Ninlaro (Ixazomib), Revlimid (Lenalidomid) från Bristol Myers Squibbs dotterbolag Celgene och Dexametason. Kombinationsbehandlingen uppgavs ha en "gynnsam säkerhetsprofil" i kraftigt förbehandlade patienter med en median av åtta tidigare behandlingar

Det framgår av ett pressmeddelande.

Alla 15 patienter som ingick i denna interimsavläsning hade utvecklat resistens mot tre tidigare läkemedelsklasser (immunmodulerare, proteasomhämmare och CD38 mAbs).

Studien utvärderade patienter med blodcancerformen multipelt myelom.

Asco 2023 pågår mellan den 2 och 6 juni i Chicago, USA.Direkt-SE