ACTIVE BIOTECH: FÖRETRÄDESEMISSION 55 MLN KR

2022-08-04 08:36:01

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen för Active Biotech har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 55 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Likviden från företrädesemissionen syftar till att ge bolaget den finansiella uthållighet som krävs för att genomföra de planerade pre-kliniska och kliniska studierna, invänta utfallet av pågående kliniska studier samt för att kunna genomföra förhandlingar med samarbetspartners.

Teckningskursen uppgår till 1 krona per aktie.

MGA Holding och Peter Thelin (privat och via bolag) har åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 15,4 miljoner kronor. Peter Thelin har därutöver också lämnat en emissionsgaranti motsvarande cirka 18 procent av företrädesemissionen. Erbjudandet omfattas därmed av teckningsåtaganden och emissionsgaranti om cirka 25,2 miljoner kronor.Direkt-SE