Active Biotech får strategisk partner

Publicerad 2007-11-21 09:25

Active Biotech har tecknat ett avtal med Strathmann Biotech i Tyskland. Avtalet innefattar processutveckling och produktion av Active Biotechs cancerprodukt TTS för behandling av icke-småcellig lungcancer.

Avtalet innebär att Active Biotechs långsiktigt kan säkra en mer kostnadseffektiv utveckling och produktionsplanering, vilket även inkluderar möjligheten till framtida kommersiell produktion av större volymer.

”Strathmann Biotec kommer att ta en aktiv del i projektet och ta en del av den finansiella risken. Detta medför en ytterligare minskning av Active Biotechs initiala utvecklingskostnader för projektet”, heter det i ett pressmeddelande.

I gengäld har Strathmann Biotech rätt till en begränsad royaltyersättning från Active på maximalt 10 miljoner euro.

(Direkt)